Przyjdź

 

Chyba każdy z nas czasami czuje zmęczenie – wczesnym wstawaniem, rytmem dnia, spotykaniem cały czas tych samych ludzi. Nużą nas problemy, te same informacje w mediach, nieustanne sprawdziany w szkole. I tak dzień za dniem stawiamy kolejne kroki w naszym życiu.

Spowiedź

(…) wiedza jest bardzo interesująca i pociągająca, ale jej dokładność i jasność jest odwrotnie proopcjonalna do jej życiowego zastosowania; im mniej dotyczy kwestii życiowych, tym jest dokładniejsza i jaśniejsza, im bardziej stara się odpowiedzieć na pytania życiowe, tym bardziej staje się niejasna i niezajmująca