O mnie

Urodziłem się 8 października 1986 roku w Bolesławcu, gdzie również dorastałem. W 2005 roku wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. W latach 2011-2016 posługiwałem w Bazylice Mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze pracując przede wszystkim z młodzieżą. Tam od 2012 roku byłem kapelanem Aresztu Śledczego. Od 2016 roku byłem przez 3 lata wikariuszem katedry legnickiej św. Apsotołów Piotra i Pawła.

1 stycznia 2017 roku Biskup Legnicki mianował mnie diecezjalnym duszpasterzem akademickim. Pracuję z młodzieżą tworząc Duszpasterstwo Młodzieży KADOSZ oraz ze studentami i ludźmi młodymi pracującymi w Duszpasterstwie Akademickim IKONA.

Od 26 sierpnia 2019 roku pracuję w Legnickiej Kurii Biskupiej jako dyrektor wydziału duszpasterskiego pozostając przy katedrze legnickiej jako rezydent.

  • adres: ul. św. Piotra 2a, 59-220 Legnica
  • e-mail: xrbielawski@icloud.com