Milczenie Boga

Każdy kto miał w swoim ręku Pismo święte zapytany, gdzie można po raz pierwszy usłyszeć Boga, wskazuje na początek księgi Rodzaju i słowa: Niechaj się stanie światłość (Rdz 1, 3). Niestety nie dostrzega się niezmierzonego milczenia trwającego do momentu wypowiedzenia tych słów. Zapomniano, że językiem Boga jest cisza i to ona może  ukazać człowiekowi Tego, którego słowa nie są w stanie wyrazić, ponieważ Bóg ze swej natury jest milczącą obecnością, wymiar milczenia określa istotny moment Jego trwania, Jego samotności i miłości. Zatem rzeczywistość absolutna, Bóg ukazujący się człowiekowi na przestrzeni dziejów, jest w jakimś podstawowym sensie tego słowa Milczeniem.