Spowiedź

(…) wiedza jest bardzo interesująca i pociągająca, ale jej dokładność i jasność jest odwrotnie proopcjonalna do jej życiowego zastosowania; im mniej dotyczy kwestii życiowych, tym jest dokładniejsza i jaśniejsza, im bardziej stara się odpowiedzieć na pytania życiowe, tym bardziej staje się niejasna i niezajmująca